Umiejętności Przyszłości i program Odyseja Umysłu są jak rodzeństwo. Dlatego gdy Odyseusze z SP 68 z Wrocławia zaprosili nas do siebie z warsztatem o współpracy, nawet się nie zastanawiliśmy. Pozdrawiamy tę świetną, zgraną i szczerą drużynę:-)