Warsztaty

warsztaty dla mlodziezy
Warsztaty to zajęcia w gronie młodych ludzi, poświęcone poszczególnym kompetencjom. Gdy dzieci rozwijają swój potencjał w przyjaznych warunkach, dorośli mogą spokojnie patrzeć w przyszłość.
 • Co młodzi ludzie robią na warsztatach?

  Każdy warsztat jest poświęcony jakiejś umiejętności. Możemy ją też nazwać kompetencją. Zapraszamy młodych ludzi na zajęcia poświęcone kreatywności, komunikacji, współpracy, podejmowaniu decyzji, wytrwałości i innym ważnym kwestiom potrzebnym w kształtowaniu się charakteru.

  Podczas zajęć omawiamy, w jakich sytuacjach dana umiejętność pomaga, a w jakich jest wręcz niezbędna. Dzieci uczą się zauważać te nawyki, które przeszkadzają zdobyć kompetencję i szukają sposobów na poradzenie sobie z nimi. Czasem podejmują wyzwanie – zadanie, które pomoże im rozwinąć umiejętność podczas kolejnych kilku tygodni. Osoby korzystające ze spotkań indywidualnych, otrzymują dodatkowo wsparcie trenera rozwoju osobistego (tutora).

 • W jakim wieku powinny być dzieci uczestniczące w warsztatach?

  Na większość warsztatów zapraszamy dzieci od 9 roku życia. To taki wiek, w którym możliwe są: autorefleksja i świadome rozwijanie umiejętności. Młodsze dzieci, które uczą się mniej świadomie – najczęściej poprzez zabawę – od czasu do czasu na zajęcia. Zawsze wówczas zaznaczamy, od którego roku życia jest możliwe uczestnictwo w warsztatach. Szukajcie w ZAPOWIEDZIACH!

 • Czy można korzystać z warsztatów, bez spotkań indywidualnych?

  Oczywiście. Przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę następującą perspektywę:

  Jeśli chcielibyśmy, aby młody człowiek na przykład lepiej zarządzał swoim czasem, to są mu do tego potrzebne 3 elementy: wiedza, umiejętności (praktyka połączona z wyciąganiem wniosków) oraz motywacja (chęć do działania). Podczas warsztatów o zarządzaniu czasem dajemy uczestnikom wiedzę o tym, jak planować, jak ustalać, które zadanie jest w danym momencie najważniejsze, w jaki sposób oceniać czas trwania poszczególnych zadań. Na warsztacie budujemy także wstępną motywację – na tyle dużą, aby wystarczyło jej na kilkanaście – kilkadziesiąt kolejnych dni (u różnych osób jest to różny czas). Spotkania indywidualne pomagają odbudowywać motywację, gdy ona naturalnie spada oraz pozwalają zniwelować błędy czy odpowiedzieć na wątpliwości dziecka. Podczas uczenia się nowych rzeczy wszyscy popełniamy błędy i spotkania indywidualne mają za zadanie wyjaśnić, na czym błąd polegał i jak go nie popełniać w przyszłości. Może się bowiem okazać, że uczestnik warsztatu świetnie planuje swój czas i wie, które zadania są ważniejsze, ale nie ma umiejętności odmawiania kolegom wspólnego grania na komputerze. Wówczas, na spotkaniach indywidualnych można omówić strategię rozwinięcia asertywności, nie skupiając się już na planowaniu. Spotkania indywidualne pomagają otoczyć młodego człowieka wsparciem uszytym na jego miarę.

  Jeśli jednak zdecydują się Państwo tylko na uczestnictwo w warsztatach – zapraszamy serdecznie!

 • Ile kosztuje udział dziecka w warsztatach?

  Ponieważ oferta warsztatów jest bogata i zróżnicowana, każde z wydarzeń jest wyceniane osobno. Na ich koszt ma wpływ to, czy prowadzimy cały cykl warsztatów, miejsce, w którym się odbywają, cena noclegu (o ile warsztat jest dwudniowy), koszt transportu (jeśli wyjeżdżamy za miasto) i wiele innych czynników. Cena jest zawsze podana przy opisie warsztatu. Mamy również w ofercie warsztaty bezpłatne – szukajcie w ZAPOWIEDZIACH.

 • Co zyskujemy dzięki uczestnictwu dziecka w warsztatach?

  • UZUPEŁNIENIE WIEDZY SZKOLNEJ O ŻYCIOWE KOMPETENCJE . Program Umiejętności Przyszłości został stworzony przez Maję Lose – praktyka biznesu, trenera umiejętności, certyfikowanego tutora. Dzięki temu mają Państwo pewność, że kompetencje zdobywane przez dziecko są życiowe i będą przydatne w przyszłości bez względu na to, jaką drogę zawodową czy osobistą wybierze dziecko. Podczas warsztatów dzieci zdobywają wiedzę, której nie ma w programach szkolnych, a dotyczącą takich obszarów jak: komunikacja, współpraca, podejmowanie decyzji, organizacja czasu, motywacja, sztuka prezentacji czy umiejętności społeczne.
  • PRZYJAZNE WARUNKI. Warsztaty prowadzimy w grupach (maksymalnie 8-osobowych) i dbamy o atmosferę współpracy oraz wzajemnego inspirowania się. Nasze metody są tak dobrane, by zajęcia były ciekawe i aby ta ciekawość zostawała w dzieciach na długo. 
  • WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. Warsztaty są często prowadzone dla grup niejednorodnych wiekowo, co oznacza, że w jednej grupie mają możliwość wspólnie pracować dzieci na przykład zarówno 10-letnie, jak i 12-letnie. Pozwala im to na wymienianie się doświadczeniem zdobywanym nie tylko w różnych domach i klasach, ale i na poznanie perspektywy młodszych lub starszych kolegów.
  • ZMIANA PERSPEKTYWY. Organizując warsztaty dbamy o to, by pojawiły się  na nich zaskakujące momenty, pytania zmieniające perspektywę, a także zabawy i doświadczenia pozwalające odnaleźć coś interesującego każdemu uczestnikowi. Korzystamy z doświadczeń takich osobistości jak sir Ken Robinson i Edward de Bono. Wierzymy, że dzieci potrafią same wyciągać wnioski, a traktowane poważnie i z szacunkiem będą budowały swoją pewność siebie.
  • CZAS DLA RODZICÓW. Zdajemy sobie sprawę, jak mocno zapracowani są współcześni rodzice. Troszcząc się o przyszłość swoich dzieci pracują zawodowo, pomagają dzieciom w lekcjach i wypełniają wiele innych obowiązków. Wiemy też, jak bardzo chcą zapewnić swoim dzieciom rozwój i kierując się miłością i odpowiedzialnością zadbać o ich przyszłość. Wspieramy dzieci w dorastaniu dając jednocześnie rodzicom czas na pracę i nie mniej ważny odpoczynek. 

 • Jak zapisać dziecko na warsztaty?

  Aby zapisać dziecko na warsztaty Umiejętności Przyszłości, wystarczy wybrać termin i zajęcia w ZAPOWIEDZIACH, a następnie skontaktować się z nami telefonicznie lub mailem. Ustalimy wówczas szczegóły uczestnictwa dziecka w zajęciach.