Metody Pracy

Metody pracy z dziećmi
Umiejętności Przyszłości to program autorski. Oznacza to, że jest unikatowy i jedyny w swoim rodzaju. Został stworzony dzięki połączeniu wiedzy, umiejętności i doświadczeń z wielu różnych dziedzin. Zarówno podczas warsztatów, jak i spotkań indywidualnych korzystamy ze sprawdzonych programów i idei, do których należą między innymi:
  • TUTORING to metoda edukacyjna stosowana na renomowanych uniwersytetach w Oxford i Cambridge. Podczas indywidualnych spotkań ucznia/studenta z tutorem, jest ćwiczony uporządkowany sposób myślenia. Pozwala to na pełne wykorzystanie wiedzy i umiejętności młodego człowieka. Czasami, wzorem wykładowców z najlepszych uczelni, zadajemy do napisania eseje – zadania domowe. Zadany do przemyślenia temat rozwija się w głowie przez cały tydzień i często jesteśmy świadkami dużej zmiany w świadomości ucznia, w bardzo krótkim czasie. Kluczem jest odpowiednie zadanie tematu przez tutora (trenera rozwoju osobistego) i rozmowa na jego temat.
  • COACHING stosowany w rozwoju dorosłych, bardzo dobrze sprawdza się również w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współcześni uczniowie mają dużą wiedzę i ogromną ciekawość świata. Mają też dostęp do informacji, o jakim nie mogli marzyć ich rodzice. Odpowiedni proces coachingowy, polegający na zadawaniu dobrze sformułowanych pytań, pozwala wydobyć potencjał z każdego rozwijającego się człowieka. Proces ten zakłada, że coach nie podpowiada klientowi żadnych rozwiązań i jest to skuteczne rozwiązanie w stosunku do doświadczonych osób dorosłych. Dzieci i młodzież nie mają jeszcze doświadczenia, do którego mogłyby sięgnąć w pracy nad rozwojem osobistym, dlatego nie ograniczamy się do coachingu, jako metody pracy z młodymi ludźmi. W sytuacjach, które tego wymagają, stosujemy narzędzia tutorskie i inne.
  • SZKOLENIA DLA BIZNESU to ta dziedzina, w którą są zaangażowane duże budżety na badania i rozwój. Organizacje na całym świecie inwestują potężne środki finansowe, by dowiedzieć się, jak skuteczniej, mądrzej i efektywniej osiągać założone cele. Korzystamy z tej wiedzy i narzędzi, by wesprzeć dzieci i młodzież w odkrywaniu ich potencjału. Techniki dostosowujemy oczywiście do wieku i możliwości młodych ludzi, często jesteśmy jednak zaskoczeni dojrzałością naszych podopiecznych.
  • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA, której założenia są nam bliskie, zakłada, że do realizacji celów można wykorzystać również pozytywne emocje: ekscytację, ciekawość, dobre samopoczucie. Ojcem współczesnej psychologii pozytywnej jest Martin Seligman, profesor University of Pensilvania, choć jej pierwszym popularyzatorem był Arystoteles.
  • TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM, opracowywane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pozwalają nam zaobserwować i wydobyć na wierzch zdolności Państwa dzieci. Każde dziecko ma silne strony i choć ich identyfikacja czasem nie jest łatwa, ogromną przyjemność sprawia nam obserwowanie talentów podczas warsztatów, a następnie rozwijanie ich na spotkaniach indywidualnych.  
  • ODYSEJA UMYSŁU to międzynarodowy program rozwijający twórcze myślenie dzieci i młodzieży. Edukacyjny i przyjazny. Nasz zespół składa się w dużej części z osób, które są trenerami bądź sędziami Odysei Umysłu. Dzięki temu pamiętamy, że każde dziecko może odegrać ważną rolę w zespole i że jedną z głównych kompetencji, jakie powinniśmy dostarczać, jest poczucie odpowiedzialności i wpływu na swoje działania. Więcej na www.odyseja.org
Wszystkie narzędzia są dostosowane do wieku dzieci.