Idea

Idea Umiejętności Przyszłości

Czym są Umiejętności Przyszłości?

Umiejętności Przyszłości to autorski program rozwoju dzieci i młodzieży. Jego podstawą jest założenie sformułowane przez Jimiego Rohna:
Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie, samokształcenie – fortunę”.

Jesteśmy przekonani, że szkoła dostarcza dzieciom wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości. Możliwości szkoły nie są jednak w stanie odpowiedzieć na potencjał dzieci, który jest dużo większy. Dlatego też uzupełniamy edukację dzieci i młodzieży o życiowe kompetencje. Takie, na których rozwijanie szkoła nie ma czasu, pieniędzy i przestrzeni.

Dlaczego powstały Umiejętności Przyszłości?

Obserwujemy otaczający nas świat i identyfikujemy te dobre praktyki, które odróżniają ludzi zadowolonych ze swojego życia od tych niezadowolonych. Wierzymy, że to nie okoliczności zewnętrzne są odpowiedzialne za poczucie sensu życia i szczęście. Ważniejsza jest nasza reakcja na nie.

Zależy nam, aby dzieci, wchodząc w dojrzałość, miały zasoby, które pomogą im świetnie radzić sobie w życiu zawodowym i osobistym. Te zasoby to wiedza, umiejętności i odpowiednia postawa w takich obszarach jak: współpraca, kreatywność, inteligencja emocjonalna, zarządzanie czasem, samodzielność, wytrwałość czy poczucie własnej wartości.

Jak powstały Umiejętności Przyszłości

Gdy do ogromnej miłości, jaką dzieci otrzymują od swoich rodziców, dodamy naszą pracę, zapewnimy młodym ludziom mocne korzenie. Chcąc wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych, inspirujemy ich na naszym blogu w sekcji INSPIRACJE, a młodym ludziom dostarczamy krótkie teksty do refleksji (SZORTY).

Jak powstały Umiejętności Przyszłości?

Z programami autorskimi, jak z każdym innym przedsięwzięciem, jest tak, że pewnego dnia człowiek stwierdza „Z tym należy coś zrobić”. W naszym przypadku „tym człowiekiem” była Maja Lose, a to „coś, co trzeba było zrobić” to opracowanie i zebranie metod kształcenia dzieci, które będą bardziej przyjazne niż szkolne i maksymalnie skuteczne.

Jako wieloletni menadżer i trener biznesu, Maja Lose łączy metody stosowane wśród dorosłych z potrzebami rozwojowymi młodych ludzi. Korzystając z doświadczenia Odysei Umysłu wykorzystuje zabawę jako ten czynnik, który podczas warsztatów pozytywnie kształtuje atmosferę pracy. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze doświadczenia Mai Lose wpłynęły na obecny kształt Umiejętności Przyszłości, przeczytajcie jej wpis na naszym blogu: „Z tym należy coś zrobić”.